BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali
Ilość odsłon: 88364

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres piętnastu lat licząc od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2020 roku nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/4 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2005 roku do dnia 28 lutego 2006 roku na cztery parkingi położone w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce nr 132/7 przy ulicy Krasickiego, nr 101/3 przy ulicy Kopernika, części działek nr 33/1 i nr 34/1 przy ulicy Dworcowej oraz dwa połączone parkingi usytuowane na części działek nr 4/1 i nr 5 przy ulicy Portowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 marca 2006 roku do dnia 28 lutego 2007 roku na cztery parkingi położone w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce nr 132/7 przy ulicy Krasickiego, nr 101/3 przy ulicy Kopernika, części działek nr 33/1 i nr 34/1 przy ulicy Dworcowej oraz dwa połączone parkingi usytuowane na części działek nr 4/1 i nr 5 przy ulicy Portowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę od dnia 20 kwietnia 2006 roku do dnia 28 lutego 2007 roku parkingu położonego na części działek nr 4/1 i nr 5 obręb nr 6 Frombork przy ulicy Portowej .
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres licząc od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 31 marca 2007 roku nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 19 maja 2006r. do dnia 30 września 2006 r. gruntu położonego na części działki nr 28 obręb nr 6 Frombork (na Placu Górników) z przeznaczeniem na usytuowanie punktu gastronomicznego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Trzeci pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę od dnia 22 maja 2006 roku do dnia 28 lutego 2007 roku parkingu położonego na części działek nr 4/1 i nr 5 obręb nr 6 Frombork przy ulicy Portowej .
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres trzech lat tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku nieruchomości zabudowanej składającej się z budynku kotłowni na biomasę o mocy cieplnej wynoszącej 6,5 MW z urządzeniami i gruntu o powierzchni 1,1241 ha położonej na działce nr 17 obręb 10 Frombork posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 365 w Sądzie Rejonowym w Braniewie wraz z sieciami i węzłami ciepłowniczymi usytuowanymi na terenie miasta Fromborka oraz sprzętem mechanicznym.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 25 października 2006 roku do dnia 31 marca 2009 roku nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 o powierzchni 38,06 ha i nr 140/1 o powierzchni 8,75 ha, razem grunty o powierzchni 46,81 ha położone w obrębie Krzyżewo, gmina Frombork, z przeznaczeniem ich na pozysk trzciny.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 7 marca 2007 roku do dnia 28 lutego 2008 roku na cztery parkingi położone w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce nr 132/7 przy ulicy Krasickiego, nr 101/3 przy ulicy Kopernika, części działek nr 33/1 i nr 34/1 przy ulicy Dworcowej oraz dwa połączone parkingi usytuowane na części działek nr 4/1 i nr 5 przy ulicy Portowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres od dnia 10 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 roku nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres licząc od daty skutecznego zakończenia przetargu do dnia 31 sierpnia 2013 roku części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 1,00 ha obręb nr 11 miasta Fromborka z przeznaczeniem na urządzenie plaży miejskiej oraz przyległej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1000/1 obręb Krzyżewo stanowiącej wody Zalewu Wiślanego z przeznaczeniem na urządzenie kąpieliska miejskiego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 28 lutego 2008 roku na trzy parkingi położone w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce nr 132/7 przy ulicy Krasickiego, części działek nr 33/1 i nr 34/1 przy ulicy Dworcowej oraz dwa połączone parkingi usytuowane na części działek nr 4/1 i nr 5 przy ulicy Portowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 listopada 2007 roku do dnia 31 marca 2010 roku nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 o powierzchni 38,06 ha i nr 140/1 o powierzchni 8,75 ha, razem grunty o powierzchni 46,81 ha położone w obrębie Krzyżewo, gmina Frombork z przeznaczeniem ich na pozysk trzciny.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 10.01.2008 r. do dnia 31.09.2010 roku nieruchomości rolnych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych jako część działki nr 12/1 o powierzchni 1,46 ha, obręb nr 7 miasta Fromborka i jako część działki nr 12 o powierzchni 0,96 ha ,obręb nr 10 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 15 kwietnia 2008 roku do dnia 31 marca 2009 roku na cztery parkingi położone w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce nr 132/7 przy ulicy Krasickiego, nr 101/3 przy ulicy Kopernika, części działek nr 33/1 i nr 34/1 przy ulicy Dworcowej oraz dwa połączone parkingi usytuowane na części działek nr 4/1 i nr 5 przy ulicy Portowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres licząc od dnia 15 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 10 maja 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku gruntu położonego na części działki nr 28 obręb nr 6 Frombork (na Placu Górników) z przeznaczeniem na usytuowanie punktu handlowo - gastronomicznego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
drugi przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres licząc od dnia 10 maja 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 września 2011 r. nieruchomości rolnej stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej jako działka nr 64 o powierzchni 0,9989 ha, obręb nr 7 miasta Fromborka posiadającej klasy gruntów R IIIb i RIVa.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 listopada 2008 roku do dnia 31 marca 2011 roku nieruchomości oznaczonych jako działki nr 138 o powierzchni 38,06 ha i nr 140/1 o powierzchni 8,75 ha, razem grunty o powierzchni 46,81 ha położone w obrębie Krzyżowe, gmina Frombork z przeznaczeniem ich na pozysk trzciny.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dwóch budynków użytkowych, murowanych, parterowych o numerze nr 6a o powierzchni użytkowej wynoszącej 87,71 m² z przeznaczeniem na cele biurowe , o numerze 6 o powierzchni użytkowej wynoszącej 132,46 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe oraz na grunt o powierzchni 250 m² z przeznaczeniem na plac składowy.
    Więcej...

Wykaz parkingów przeznaczonych do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do administrowania w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
    Więcej...

Ogłoszenie i przetargu ustnym ograniczonym
Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym w mieście Fromborku przy ulicy Katedralnej 5 na najem na okres od dnia 15 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2012 roku segmentu gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 16,90 m² zlokalizowanego na działce nr 124/2 obręb nr 6 Frombork z przeznaczeniem na garaż.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2012 roku dwóch budynków użytkowych, murowanych, parterowych o numerze nr 6a o powierzchni użytkowej wynoszącej 87,71 m² z przeznaczeniem na cele

biurowe , o numerze 6 o powierzchni użytkowej wynoszącej 132,46 m² z przeznaczeniem na cele magazynowe oraz na grunt o powierzchni 250 m² z przeznaczeniem na plac składowy.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku gruntu o powierzchni 25,00 m² położonego na części działki nr 37/39 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej z przeznaczeniem na usytuowanie na tym gruncie punktu handlowego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 1 maja 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku gruntu położonego na części działki nr 28/2 obręb nr 6 miasta Frombork (na Placu Górników) z przeznaczeniem na usytuowanie przenośnego punktu handlowo - gastronomicznego.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę od dnia 1 maja 2009 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku parkingu położonego na części działek nr 33/1 i nr 34/1 obręb nr 6 Frombork przy ulicy Dworcowej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Przetarg pisemny nieograniczony na administrowanie na okres licząc od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 marca 2010 roku nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym, stacją uzdatniania wody, sanitariami, kasą oraz urządzeniami położonymi na działce nr 6/8 w obrębie nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 15 czerwca 2009 roku do dnia 31 maja 2012 roku budynku użytkowego, murowanych, parterowego, o dwóch pomieszczeniach i powierzchni użytkowej wynoszącej 22,84 m² z przeznaczeniem na cele biurowe lub handlowe.
    Więcej...

Wykaz
parkingów przeznaczonych do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na:
- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 1 w mieście Fromborku przy ulicy Młynarskiej;
- sprzedaż lokalu użytkowego położonego na działce o numerze 146/39 w miejscowości Narusa, obręb Krzyżewo;
- najem i dzierżawę nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na zbycie:
- nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 72/1 i 72/2 obręb Jędrychowo,105 obręb 4 Frombork oraz nr 11/3 obręb 7 Frombork;
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3a w mieście Fromborku przy ulicy Młynarskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na zbycie :
- nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 32/4 i 43 obręb 6 Frombork;
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 6 w mieście Fromborku przy ulicy Kapelańskiej;
- dzierżawę i najem nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego typu ŻUK A 15 stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha, nr 23/1 o powierzchni 0,0723 ha, nr 23/3 i nr 24/1 o ogólnej powierzchni 0,0724 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 21/3 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/6 o powierzchni 0,0019 ha i nr 21/7 o powierzchni 0,0019 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/4 o powierzchni 0,0020 ha, nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 17 obręb 2 Frombork, 125,126,127 i 18/7 obręb 4 Frombork , 32/10 i 37 obręb 6 miasta Fromborka oraz nr 11/2 obręb nr 7 miasta Fromborka.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku budynku użytkowego, murowanego, parterowego, o dwóch pomieszczeniach i powierzchni użytkowej wynoszącej 22,84 m² z przeznaczeniem na cele biurowe lub handlowe.
    Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi
„Wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego”.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 11/2 o powierzchni 0,1789 ha.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na:
- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 3a w mieście Fromborku przy ulicy Młynarskiej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 32/10 i 37 obręb 6 miasta Fromborka.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 o powierzchni 1,1241 ha, obręb nr 10 miasta Fromborka.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
    Więcej...

Wykaz
Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na :
- najem i dzierżawę gruntów;
- na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 4 w budynku nr 4 w mieście Fromborku przy ulicy Rynek i nr 3 w budynku nr 6 w miejscowości Bogdany oraz budynku mieszkalnego położonego na działce nr 29 w miejscowości Wielkie Wierzno.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, jego lokalizacji i ilości oraz na podstawie tej inwentaryzacji opracowanie “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Frombork".
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 43/5 o ogólnej powierzchni 0,0570 ha, obręb nr 7 miasta Fromborka
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone wykazy na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 17/1 obręb 2 Frombork i nr 184/2 obręb nr 4 Frombork na sprzedaż rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 8 w mieście Fromborku przy ulicy Rybackiej oraz na dzierżawę i najem nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Krystyna Lewańska
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie robót remontowych związanych z wymianą płomieniówek w kotle C 300 będącego na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku.
    Więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do administrowania w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz
parkingu przeznaczonego do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Fromborka.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info