BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 185491

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro.
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Frombnorku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 euro
    Więcej...

Zespół Szkół we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji budynku szkoły
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy
we Fromborku
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW ORAZ WYWORZENIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW STAŁYCH
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w Mieście i Gminie Frombork".
    Więcej...

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO na roboty budowlane w Sołeckim Centrum Kultury w Wielkim Wierznie i Nowych Sadłukach
    Więcej...

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 EURO na roboty budowlane w Sołeckim Centrum Kultury w Jędrychowie
- Prace remontowe w budynku i otoczeniu świetlicy.
- Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy remizie OSP.
- Zagospodarowanie terenu dla rekreacji i sportu.
- Estetyzacja otoczenia siedlisk gosp. rolnych, ostoja ptactwa wiejskiego.
- Renowacja terenu boiska sportowego.
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do oczyszczalni ścieków:
ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 670 m.2, wykonanie warstwy mineralno bitumicznej grubości 3 cm.(warstwa wiążąca), wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonanie konserwacji ołtarza Matki Boskiej Bolesnej w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Fromborku
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro dotycząca likwidacji barier komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół-Przedszkole
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony północno-zachodniej budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych i koniecznym remontem istniejącego tarasu.
    Więcej...

Przetarg ofertowy
na wykonanie projektu stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody dla miasta Frombork.
    Więcej...

Zaproszenie do składania ofert na wykaszanie terenów zielonych we Fromborku w trybie zapytania o cenę
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ogłasza przetarg nieograniczony
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ogłasza przetarg nieograniczony
na rozbudowę Zespołu Szkół - szatnia dla uczniów
Termin składania ofert:
do dnia 06.06.2008 r. do godz. 10.00
    Więcej...

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ogłasza przetarg nieograniczony
na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Portu Żeglarskiego we Fromborku”.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 14.000 euro
na "Utrzymanie letnie i zimowe ulic, chodników, ciągów pieszych i placów".
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 14.000 euro
na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych".
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch samochodów dostawczych typu ŻUK A 15 stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego typu ŻUK A 15 stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na „Wykonanie prac związanych z monitorowaniem dolnego tarasu miasta Fromborka z dostawą kompletnego sprzętu elektronicznego”.
    Więcej...

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę
na wykonanie robót remontowych związanych z wymianą płomieniówek w kotle C 300 będącego na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku
    Więcej...

© 2003 Internet-Info