BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Sprzedaż działek w formie przetargu
Ilość odsłon: 64639

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na rzecz jednego nabywcy nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 35 o powierzchni 1,7545 ha, w tym lasy i grunty leśne LsVI o powierzchni 0,5290 ha oraz nr 44 o powierzchni 0,8656 ha, w tym lasy i grunty leśne LsVI o powierzchni 0,0337 ha, razem grunty o powierzchni 2,6201 ha obręb nr 8 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 43/3 o powierzchni 0,0676 ha i nr 43/4 o powierzchni 0,0773 ha obręb 7 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym na działce nr 101/1 w miejscowości Biedkowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż użytków rolnych oznaczonych jako działka nr 34 o powierzchni 0,3548 ha klasy ŁV o powierzchni 0,1423 ha, Lz o powierzchni 0,2053 ha i rowy o powierzchni 0,0072 ha obręb nr 2 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 43/3 o powierzchni 0,0676 ha i nr 43/4 o powierzchni 0,0773 ha obręb 7 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 6/9 o powierzchni 0,1996 ha i nr 6/10 o powierzchni 0,3280 ha obręb 3 miasta Fromborka. Przetarg ograniczony jest do nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 6/6 i nr 6/7 obręb nr 3 miasta Fromborka celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, ponieważ przebiegająca linia wysokiego napięcia przez te nieruchomości ogranicza ich zabudowę.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/4 o powierzchni 0,3885 ha , obręb 8 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/4 o powierzchni 0,3885 ha, obręb 8 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż użytków rolnych położonych w obrębie nr 8 miasta Fromborka oraz oznaczonych jako działka nr 60 o powierzchni 0,7258 ha klasy R IV.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż na rzecz jednego nabywcy nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 66/1 o powierzchni 0,0419 ha, nr 66/2 o powierzchni 0,0518 ha i nr 66/3 o powierzchni 0,0720 ha obręb Jędrychowo, gmina Frombork.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/4 o powierzchni 0,0020 ha, nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/7 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/8 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/9 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/10 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/14 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/15 o powierzchni 0,0019 ha, działki nr 197/16 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/17 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha, nr 23/1 o powierzchni 0,0723 ha, nr 23/3 i nr 24/1 o ogólnej powierzchni 0,0724 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 21/2 o powierzchni 0,0020 ha, nr 21/3 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/4 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/7 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/8 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/9 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/10 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/12 i 22/4 /połączone/ o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/4 o powierzchni 0,0020 ha, nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/7 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/8 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha, nr 23/1 o powierzchni 0,0723 ha, nr 23/3 i nr 24/1 o ogólnej powierzchni 0,0724 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 21/3 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 21/6 o powierzchni 0,0019 ha i nr 21/7 o powierzchni 0,0019 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/4 o powierzchni 0,0020 ha, nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka,
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 43/5 o ogólnej powierzchni 0,0570 ha, obręb nr 7 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 22/1 i nr 23/2 o ogólnej powierzchni 0,1027 ha oraz nr 24/2 i nr 197/1 o ogólnej powierzchni 0,1117 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info