BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Sprzedaż nieruchomości gminy
Ilość odsłon: 61741

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na poddaszu budynku mieszkalnego nr 4 przy ulicy Katedralnej na działce nr 111 obręb nr 6 miasta Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym na działce nr 101/1 w miejscowości Biedkowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonymi na działce nr 64 w miejscowości Wielkie Wierzno, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 7 przy ulicy Rybackiej na działce nr 20 obręb nr 6 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 7 przy ulicy Rybackiej na działce nr 20 obręb nr 6 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku użytkowym nr 4b położonym na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku użytkowym nr 4b położonym na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym nr 7A w miejscowości Biedkowo Osada na działkach nr 100/9 i nr 100/15 obręb Biedkowo, gmina Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku użytkowym nr 4b położonym na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie nr 1 miasta Fromborka oznaczonych jako działki nr 8 o powierzchni 1,2536 ha klasy ŁVI-0,9917 ha , rowy 0,0243ha i nieużytki 0,2376 ha ,nr 10 o powierzchni 0,9763 ha klasy ŁVI, Nr 13 o powierzchni 0,5275 ha klasy ŁV- 0,0315 ha i ŁVI-0,4960 ha, Nr 16 o powierzchni 3.0642 ha klasy ŁVI –2.0813 ha i nieużytki 0,9829 ha, Nr 17 o powierzchni 1,2336 ha klasy ŁV –1,1036 ha i ŁVI –0,1300 ha , Nr 18 o powierzchni 0,4752 ha klasy ŁV, Nr 24 o powierzchni 0,5030 ha klasy ŁV, Nr 26 o powierzchni 0,4092 ha klasy ŁV oraz w obrębie nr 2 miasta Fromborka Nr 68 o powierzchni 0,3572 ha klasy ŁVI .
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym położonym na działce nr 6/8 o powierzchni 4,1632 ha obręb 3 miasta Fromborka przy ulicy Braniewskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku użytkowym nr 4b położonym na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 3 przy ulicy Mickiewicza na działce nr 62 w obrębie nr 4 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o dwołaniu przetargu
na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej miejskim basenem kąpielowym położonej na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
    Więcej...

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
na sprzedaż na własność lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku użytkowym nr 4b na działce nr 141/3 obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej.
    Więcej...

Ogłoszenie o o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w obrębie Krzyżewo, gmina Fromborka na działce nr 65 o powierzchni 0,5900 ha klasy Ps IV o powierzchni 0,1800 ha i Lz-PsIV o powierzchni 0,4100 ha.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w obrębie Krzyżewo, gmina Fromborka na działce nr 65 o powierzchni 0,5900 ha klasy Ps IV o powierzchni 0,1800 ha i Lz-PsIV o powierzchni 0,4100 ha.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów do publicznej wiadomości
na zbycie i dzierżawę nieruchomości
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na parterze budynku mieszkalnego nr 13 przy ulicy Osiedle Słoneczne na działce nr 37/4 obręb nr 7 miasta Fromborka.
    Więcej...

Informacja
o wywieszeniu wykazów do publicznej wiadomości
    Więcej...

Informacja
o wywieszeniu wykazów do publicznej wiadomości
    Więcej...

Informacja
o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Informacja
o przetargach i wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Informacja
o przetaru na administrowanie miejskiego basenu kąpielowego we Fromborku i wywieszeniu wykazów na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. ZHP.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż lokali mieszkalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dzierżawę nieruchomości
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie gminy Frombork
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 o powierzchni 1,1241 ha, obręb nr 10 miasta Fromborka.
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie gminy Frombork.
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie gminy Frombork.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego i dzierżawę gruntów
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 123/5 o powierzchni 0,2166 ha obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork.
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 41/61 o powierzchni 0,0561 ha obręb Biedkowo, gmina Frombork.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, sprzedaż lokalu użytkowego, najem i dzierżawę nieruchomości.
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
na zbycie nieruchomości
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 o powierzchni 1,1241 ha, obręb nr 10 miasta Fromborka
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 o powierzchni 1,1241 ha, obręb nr 10 miasta Fromborka
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 11/2 o powierzchni 0,1789 ha.
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
    Więcej...

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 6/4 o powierzchni 0,0020 ha, nr 6/5 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/7 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/8 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/9 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/10 o powierzchni 0,0019 ha , nr 6/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/12 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/13 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/14 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/15 o powierzchni 0,0020 ha, nr 6/16 o powierzchni 0,0020 ha, nr 6/17 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/18 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/19 o powierzchni 0,0019 ha, nr 6/20 o powierzchni 0,0019 ha i nr 6/21 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 7 miasta Fromborka
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr 197/6 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/11 o powierzchni 0,0019 ha, nr 197/12 o powierzchni 0,0019 ha , nr 197/13 o powierzchni 0,0019 ha i nr 197/18 o powierzchni 0,0020 ha, obręb nr 4 miasta Fromborka
    Więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów
    Więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17 o powierzchni 1,1241 ha, obręb nr 10 miasta Fromborka.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info