BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2010
Ilość odsłon: 8578

UCHWAŁA NR XXXVIII/241/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/95/02 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku w 2010 roku.
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK DLA DZIAŁKI NR 92/1 OBRĘB WIELKIE WIERZNO.
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK DLA DZIAŁKI NR 90 OBRĘB WIELKIE WIERZNO.
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY FROMBORK DLA DZIAŁKI NR 89 OBRĘB WIELKIE WIERZNO.
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/248/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/177/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/10
Z dnia: 28.01.2010r.
Wydane przez: Radę Miejską we Fromborku
W sprawie: w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ,,Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork ” na rok 2010.
Data wejścia w życie: 28.01.2010r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info