BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia burmistrza - 2004
Ilość odsłon: 90083

Zarządzenie nr 64/2004
W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 31 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 63/2004
W sprawie: regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 31 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 62/2004
W sprawie: rozkładu czasu pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy
Z dnia: 31 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 61/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy Frombork na rok 2004
Z dnia: 31 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 60/2004
W sprawie: powołania komisji
Z dnia: 17 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 59/2004
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
Z dnia: 17 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 58/2004
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi
Z dnia: 17 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 57/2004
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald z kontrahentami
Z dnia: 17 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 56/2004
W sprawie: powołania komisji
Z dnia: 9 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 55/2004
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Z dnia: 8 grudnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 8 grudnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 54/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy Frombork na rok 2004
Z dnia: 30 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 30 listopada 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 53/2004
W sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Z dnia: 24 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 24 listopada 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 52/2004
W sprawie: ogłoszenia alarmu pododziowego
Z dnia: 23 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: w trybie natychmiastowym
    Więcej...

Zarządzenie Nr 51/2004
W sprawie: stosowania w 2005 r. na terenie miasta i gminy Frombork procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów
Z dnia: 24 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 24 listopada 2004 r. z mocą od 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 50/2004
W sprawie: zalecenia stosowania w 2005 r. na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 wynajmowanych lokali i budynków użytkowych
Z dnia: 24 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 24 listopada 2004 r. z mocą od 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 49/2004
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 r.
Z dnia: 15 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 15 listopada 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 48/2004
W sprawie: powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 3 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 3 listopada 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/2004
W sprawie: aktualizacji w 2005 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 3 listopada 2004 r.
Data wejścia w życie: 3 listopada 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy Frombork na rok 2004
Z dnia: 29 października 2004 r.
Data wejścia w życie: 29 października 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/2004
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert
Z dnia: 28 października 2004 r.
Data wejścia w życie: 28 października 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/2004
W sprawie: wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Z dnia: 11 października 2004 r.
Data wejścia w życie: 11 października 2004 r. z mocą od 1 września 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/2004
W sprawie: wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 11 października 2004 r.
Data wejścia w życie: 11 października 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 42/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy Frombork na rok 2004
Z dnia: 29 września 2004 r.
Data wejścia w życie: 29 września 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 41/2004
W sprawie: wyznaczenia kierownika Kancelarii Tajnej
Z dnia: 28 września 2004 r.
Data wejścia w życie: 28 września 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/2004
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Z dnia: 28 września 2004 r.
Data wejścia w życie: 28 września 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 39/2004
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2004 r.
Z dnia: 31 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 38/2004
W sprawie: zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych za komunalne lokale mieszkalne
Z dnia: 18 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 18 sierpnia 2004 r.
    Więcej...

Zarzadzenie Nr 37/2004
W sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Z dnia: 17 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 sierpnia 2004 r. z mocą od 1 września 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/2004
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Z dnia: 16 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 16 sierpnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/2004
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Z dnia: 9 sierpnia 2004 r.
Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 34/2004
W sprawie: Regulaminu dodatkowego wynagradzania rocznego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 23 lipca 2004 r.
Data wejścia w życie: 23 lipca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/2004
W sprawie: Regulaminu Premiowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 23 lipca 2004 r.
Data wejścia w życie: 23 lipca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/2004
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Z dnia: 23 lipca 2004 r.
Data wejścia w życie: 23 lipca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/2004
W sprawie: regulaminu nagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 15 lipca 2004 r.
Data wejścia w życie: 29 lipca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2004
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2004
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2004
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2003
Z dnia: 29 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 29 czerwca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2004
W sprawie: powołania komisji socjalnej
Z dnia: 7 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 7 czerwca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2004
W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na basen miejski położony na działce nr 6/4 obręb 3 miasta Fromborka
Z dnia: 7 czerwca 2004 r.
Data wejścia w życie: 7 czerwca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2004
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2004
Z dnia: 25 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 25 maja 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2004
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Z dnia: 18 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 18 maja 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2004
W sprawie: bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za rok 2003
Z dnia: 6 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 6 maja 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2004
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej we Fromborku
Z dnia: 6 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 6 maja 2004 r. z mocą od 1 maja 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2004
W sprawie: wynagrodzenia dyrektora Przedszkola we Fromborku
Z dnia: 6 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 6 maja 2004 r. z mocą od 1 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2004
W sprawie: wynagrodzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
Z dnia: 6 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 6 maja 2004 r. z mocą od 1 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2004
W sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku
Z dnia: 6 maja 2004 r.
Data wejścia w życie: 6 maja 2004 r. z mocą od 1 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2004
W sprawie: zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowcyh oraz innych dokumentów
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2004
W sprawie: powołania pełnomocnika Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2004
W sprawie: wykazu systemów księgowych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2004
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2004
W sprawie: przyjęcia bilansu Administracji Domów Mieszkalnych za rok 2003
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2004
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2004
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2004
W sprawie: w sprawie przyjęcia bilansu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2003
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2004
W sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki we Fromborku za rok 2003
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2004
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2003
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2004
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2003 r.
Z dnia: 31 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2004
Z dnia: 17 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 17 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2004
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2004 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Z dnia: 15 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 15 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2004
W sprawie: ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej
Z dnia: 10 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 10 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2004
W sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa na jednostki sprzętowe będące na wyposażeniu OSP miasta i gminy Frombork
Z dnia: 5 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 5 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2004
W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Z dnia: 5 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 5 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2004
W sprawie: wynagrodzenia dyrektora Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku
Z dnia: 1 marca 2004 r.
Data wejścia w życie: 1 marca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2004
W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku
Z dnia: 23 stycznia 2004 r.
Data wejścia w życie: 23 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2004
W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych
Z dnia: 20 stycznia 2004 r.
Data wejścia w życie: 01 lutego 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2004
W sprawie: planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2004 r.
Z dnia: 5 stycznia 2004 r.
Data wejścia w życie: 05.01.2004 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info