BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza - 2008
Ilość odsłon: 45549

Zarządzenie nr 1/08
Z dnia: 2 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2008 roku.
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/08
Z dnia: 2 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Data wejścia w życie: 2 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/08
Z dnia: 8 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2008 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie.
Data wejścia w życie: 8 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/08
Z dnia: 8 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wejścia w życie: 8 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/08
Z dnia: 14 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2008 r.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/08
Z dnia: 14 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2008 r.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/08
Z dnia: 14 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia stanu formacji Obrony Cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 8/08
Z dnia: 14 stycznia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przystąpienia do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, powołania pełnomocnika, administratora i zespołu pilotowego.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/08
Z dnia: 4 lutego 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 4 lutego 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/08
Z dnia: 4 lutego 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych.
Data wejścia w życie: 4 lutego 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/08
Z dnia: 27 lutego 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia zasad i wysokości stawek za wynajem i odpłatność za przejazdy autobusem gminnym.
Data wejścia w życie: 5 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 12/08
Z dnia: 13 marca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2007 r.
Data wejścia w życie: 13 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 13/08
Z dnia: 31 marca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany dla leśniczówki nazwy "Baranówka" na nazwę "Baranówka - Leśniczówka", określenia terminu przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wynik z przeprowadzonych konsultacji.
Data wejścia w życie: 31 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 14/08
Z dnia: 31 marca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Baranówki w przedmiocie zniesienia nazwy miejscowości i rodzaju - "Baranówka", rodzaj wieś, określenia terminu przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji.
Data wejścia w życie: 31 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/08
Z dnia: 31 marca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady w celu zmiany dla osady nazwy miejscowości z "Biedkowo" na nazwę "Biedkowo - Osada", określenia terminu przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wynik z przeprowadzonych konsultacji.
Data wejścia w życie: 31 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 16/08
Z dnia: 31 marca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 17/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym we Fromborku.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 18/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2007 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 19/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za 2007 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2007 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2007 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 22/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa we Fromborku za 2007 r.
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/08
Z dnia: 14 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Frombork na rok 2008
Data wejścia w życie: 14 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/08
Z dnia: 17 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2008 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 25/08
Z dnia: 25 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 25 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 26/08
Z dnia: 25 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: organizacji szczegółowych zasad działania oraz imiennego składu służby Stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 25 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/08
Z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania stałej Komisji Porządkowej
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/08
Z dnia: 8 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji w celu dokonania zniszczenia anulowanych dowodów osobistych oraz niewykorzystanych metryczek na książeczkowe dowody osobiste
Data wejścia w życie: 8 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/08
Z dnia: 12 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia do stosowania Księgi Jakości Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 12 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/08
Z dnia: 15 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia w 2008 roku ceny biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka
Data wejścia w życie: 15 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/08
Z dnia: 16 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie warmińsko - mazurskim.
Data wejścia w życie: 16 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/08
Z dnia: 16 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty
Data wejścia w życie: 16 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/08
Z dnia: 27 maja 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO
Data wejścia w życie: 27 maja 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/08
Z dnia: 30 czerwca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/08
Z dnia: 7 lipca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania inkasenta do poboru w 2008 r. opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych
Data wejścia w życie: 7 lipca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/08
Z dnia: 7 lipca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 7 lipca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 37/08
Z dnia: 7 lipca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Księgi Jakości Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 7 lipca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/08
Z dnia: 17 lipca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia do stosowania Księgi Jakości Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 17 lipca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/08
Z dnia: 18 lipca 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt
Data wejścia w życie: 18 lipca 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 40/08
Z dnia: 11 sierpnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 11 sierpnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 41/08
Z dnia: 11 sierpnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy we Frombokru
Data wejścia w życie: 11 sierpnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 42/08
Z dnia: 18 sierpnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2008 r.
Data wejścia w życie: 18 sierpnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/08
Z dnia: 8 września 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia zasad i wysokości stawek za wynajem i odpłatność za przejazdy autobusem gminnym
Data wejścia w życie: 9 września 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 44/08
Z dnia: 30 września 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 30 września 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 45/08
Z dnia: 3 października 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 3 października 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 46/08
Z dnia: 15 października 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: aktualizacji w 2009 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 15 października 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/08
Z dnia: 20 października 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 20 października 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/08
Z dnia: 27 października 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 27 października 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 49/08
Z dnia: 4 listopada 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 4 listopada 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 50/08
Z dnia: 13 listopada 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: projektu budżetu Gminy na rok 2009.
Data wejścia w życie: 13 listopada 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 51/08
Z dnia: 18 listopada 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 18 listopada 2008 r. z mocą od 1 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 52/08
Z dnia: 12 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 12 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 53/08
Z dnia: 18 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego.
Data wejścia w życie: 18 grudnia 2008 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 54/08
Z dnia: 31 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 55/08
Z dnia: 31 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia odpłatności za przejazdy autobusem gminnym.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 56/08
Z dnia: 31 grudnia 2008 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2008 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info