BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza 2006
Ilość odsłon: 98893

Zarządzenie Nr 1/2006
Z dnia: 10 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i określenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych na działce nr 123/4 obręb Wielkie Wierzno
Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2006
Z dnia: 10 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia w życie Planu Ochrony Urzędu Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2006
Z dnia: 10 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia w życie "Zasad postępowania na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub "W" z materiałami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 10 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2006
Z dnia: 27 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania Ferii Zimowych 2006
Data wejścia w życie: 27 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2006
Z dnia: 27 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania zimowiska
Data wejścia w życie: 27 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2006
Z dnia: 27 stycznia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania zimowiska
Data wejścia w życie: 27 stycznia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2006
Z dnia: 3 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji
Data wejścia w życie: 3 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2006
Z dnia: 7 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 7 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2006
Z dnia: 8 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania imprezy choinkowej
Data wejścia w życie: 8 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2006
Z dnia: 14 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
Data wejścia w życie: 14 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2006
Z dnia: 14 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie oświaty i wychowania
Data wejścia w życie: 14 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2006
Z dnia: 14 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Frombork w dziedzinie upowszechniania rekreacji i wypoczynku w 2006 r.
Data wejścia w życie: 14 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2006
Z dnia: 17 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2006 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Data wejścia w życie: 17 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2006
Z dnia: 27 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2006 r.
Data wejścia w życie: 27 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2006
Z dnia: 28 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2006 r.
Data wejścia w życie: 28 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2006
Z dnia: 28 lutego 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 28 lutego 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2006
Z dnia: 9 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w załączniku nr 16 projektu budżetu gminy na 2006 r.
Data wejścia w życie: 9 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2006
Z dnia: 15 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie bądź powierzenie zadań publicznych
Data wejścia w życie: 15 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2006
Z dnia: 20 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2005 r.
Data wejścia w życie: 20 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2006
Z dnia: 31 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2006 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2006
Z dnia: 31 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Frombork na rok 2006, w oparciu o przyznane dotacje z budżetu państwa
Data wejścia w życie: 31 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2006
Z dnia: 31 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
Data wejścia w życie: 31 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2006
Z dnia: 31 marca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za rok 2005
Data wejścia w życie: 31 marca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2006
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: sfinansowania spektakli profilaktycznych
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2006
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania zajęć socjoterapeutycznych
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2006
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: sfinansowania programów multimedialnych do zajęć logopedycznych
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2006
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania utworzenia sali terapeutycznej
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2006
Z dnia: 4 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2006
Z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2006
Z dnia: 4 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania inkasenta do poboru w 2006 r. opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża portu we Fromborku, ustalenie wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenie terminów rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych
Data wejścia w życie: 4 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/2006
Z dnia: 4 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
Data wejścia w życie: 4 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/2006
Z dnia: 9 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2005
Data wejścia w życie: 9 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/2006
Z dnia: 9 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za rok 2005
Data wejścia w życie: 9 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 34/2006
Z dnia: 9 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku Przychodni Rejonowej za rok 2005
Data wejścia w życie: 9 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/2006
Z dnia: 9 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za rok 2005
Data wejścia w życie: 9 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: odwołania dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 37/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 38/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia zasad i wysokości stawek za wynajem i odpłatności za przejazdy autobusem gminnym
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 39/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowanai uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji socjoterapii
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania festynu rodzinnego "Rodzina w obliczu cierpienia"
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 41/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania utworzenia świetlicy w sołectwie Jędrychowo
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 42/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania dokumentów jawnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: Zarządzenie zostało uchylone.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/2006
Z dnia: 22 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie sfinansowania imprezy integracyjnej w sołectwie Biedkowo
Data wejścia w życie: 22 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/2006
Z dnia: 30 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka
Data wejścia w życie: 30 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/2006
Z dnia: 30 maja 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania imprez z okazji Dnia Dziecka
Data wejścia w życie: 30 maja 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/2006
Z dnia: 6 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
Data wejścia w życie: 6 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 47/2006
Z dnia: 6 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku
Data wejścia w życie: 6 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 48/2006
Z dnia: 6 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania utworzenia świetlicy w sołectwie Jędrychowo
Data wejścia w życie: 6 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 49/2006
Z dnia: 26 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: dofinansowania utworzenia świetlicy oraz imprezy integracyjnej w sołectwie Narusa
Data wejścia w życie: 26 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 50/2006
Z dnia: 29 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jadwigi Pawlak - nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wejścia w życie: 29 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 51/2006
Z dnia: 29 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Katarzyny Mechlińskiej - nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wejścia w życie: 29 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 52/2006
Z dnia: 30 czerwca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2006 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 53/2006
Z dnia: 5 lipca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku.
Data wejścia w życie: 5 lipca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 54/2006
Z dnia: 5 lipca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku.
Data wejścia w życie: 5 lipca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 55/2006
Z dnia: 7 lipca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Data wejścia w życie: 7 lipca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 56/2006
Z dnia: 11 lipca 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty
Data wejścia w życie: 11 lipca 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 57/2006
Z dnia: 9 sierpnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 58/2006
Z dnia: 9 sierpnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: orgaznizacji szczegółowych zasad działania oraz imiennego składu służby "Stałego dyżuru" w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 9 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 59/2006
Z dnia: 31 sierpnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2006 r.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 60/2006
Z dnia: 11 września 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2006 r.
Data wejścia w życie: 11 września 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 61/2006
Z dnia: 25 września 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 25 września 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 62/2006
Z dnia: 2 października 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2007
Data wejścia w życie: 2 października 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 63/2006
Z dnia: 18 października 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 18 października 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 64/2006
Z dnia: 19 października 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
Data wejścia w życie: 19 października 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 65/2006
Z dnia: 31 października 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia informacji z realizacji budżetu gminy Frombork za III kwartał 2006 r.
Data wejścia w życie: 31 października 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 66/2006
Z dnia: 2 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Data wejścia w życie: w trybie natychmiastowym
    Więcej...

Zarządzenie nr 67/2006
Z dnia: 3 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Data wejścia w życie: 3 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 68/2006
Z dnia: 3 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr III/27/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Frombork
Data wejścia w życie: 3 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 69/2006
Z dnia: 7 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2006
Data wejścia w życie: 7 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 70/2006
Z dnia: 15 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2007.
Data wejścia w życie: 15 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 71/2006
Z dnia: 3 listopada 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr III/27/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Frombork
Data wejścia w życie: 3 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 72/2006
Z dnia: 6 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: aktualizacji w 2007 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 73/2006
Z dnia: 6 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 6 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 74/2006
Z dnia: 7 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia korekt rachunkowych i sprostowania błędów pisarskich w projekcie budżetu Gminy na rok 2007
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 75/2006
Z dnia: 7 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 76/2006
Z dnia: 13 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 13 grudnia 2006 r. z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2007 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 77/2006
Z dnia: 18 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania członka komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 18 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 78/2006
Z dnia: 19 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok
Data wejścia w życie: 19 grudnia 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 79/2006
Z dnia: 19 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników
    Więcej...

Zarządzenie nr 80/2006
Z dnia: 31 grudnia 2006 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2006 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info