BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza - 2009
Ilość odsłon: 37638

Zarządzenie nr 1/09
Z dnia: 5 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Data wejścia w życie: 5 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 2/09
Z dnia: 5 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Frombork na rok 2009.
Data wejścia w życie: 5 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 3/09
Z dnia: 7 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2009 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie.
Data wejścia w życie: 7 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 4/09
Z dnia: 7 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia sposobu realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku okularów korygujących wzrok.
Data wejścia w życie: 7 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 5/09
Z dnia: 14 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2009 r.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/09
Z dnia: 14 stycznia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego o obrony ciwilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2009 r.
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/09
Z dnia: 3 lutego 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze: - informatyk, - audytor w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 3 lutego 2009 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 8/09
Z dnia: 3 lutego 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowiska urzędnicze: - informatyk, - audytor w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 3 lutego 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/09
Z dnia: 3 lutego 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 3 lutego 2009 r. z mocą od 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 10/09
Z dnia: 3 lutego 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 3 lutego 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 11/09
Z dnia: 10 lutego 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 12/09
Z dnia: 2 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 2 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 13/09
Z dnia: 2 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: uchylenia zarządzenia nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 31.12.2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przejazdy autobusem gminnym.
Data wejścia w życie: 2 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 14/09
Z dnia: 19 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2008 r.
Data wejścia w życie: 19 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/09
Z dnia: 27 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Frombork w 2009 r.
Data wejścia w życie: 27 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 16/09
Z dnia: 31 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 17/09
Z dnia: 31 marca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 31 marca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 18/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za 2008 r.
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 19/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2008 r.
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2008 r.
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2008 r.
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 22/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku za 2008 r.
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników Urzędu.
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/09
Z dnia: 15 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku
Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 25/09
Z dnia: 28 kwietnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
Data wejścia w życie: 28 kwietnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 26/09
Z dnia: 7 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Data wejścia w życie: 7 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 27/09
Z dnia: 7 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Data wejścia w życie: 7 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 28/09
Z dnia: 12 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Data wejścia w życie: 12 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/09
Z dnia: 15 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 15 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/09
Z dnia: 20 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty.
Data wejścia w życie: 20 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/09
Z dnia: 27 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Data wejścia w życie: 27 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/09
Z dnia: 28 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: unieważnienia zmian w budżecie na 2009 r. dokonanych zarządzeniem nr 29/09 z dnia 15.05.2009 r.
Data wejścia w życie: 28 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/09
Z dnia: 29 maja 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu.
Data wejścia w życie: 29 maja 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/09
Z dnia: 1 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia w 2009 r. cen biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/09
Z dnia: 1 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w zarządzeniu nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku okularów korygujących wzrok.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 36/09
Z dnia: 1 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 1 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 37/09
Z dnia: 15 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania inkasenta do poboru w 2009 r. opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez jachty i łodzie z przystani lub nabrzeża portu we Fromborku, ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenia terminów rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych.
Data wejścia w życie: 15 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/09
Z dnia: 30 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/09
Z dnia: 30 czerwca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Frombork.
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 40/09
Z dnia: 13 lipca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Janickiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Data wejścia w życie: 13 lipca 2009 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 41/09
Z dnia: 13 lipca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia zasad finansowania prac Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wejścia w życie: 13 lipca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 42/09
Z dnia: 21 lipca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku w 2009 r.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/09
Z dnia: 21 lipca 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Damiana Krasińskiego.
Data wejścia w życie: 21 lipca 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 44/09
Z dnia: 20 sierpnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2009 r.
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 45/09
Z dnia: 4 września 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Baranówka.
Data wejścia w życie: 4 września 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 46/09
Z dnia: 28 września 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia do stosowania Księgi Jakości Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku - Edycja B.
Data wejścia w życie: 28 września 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/09
Z dnia: 30 września 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2010 rok.
Data wejścia w życie: 30 września 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/09
Z dnia: 30 września 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 30 września 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 49/09
Z dnia: 6 października 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania rzeczoznawców z terenu miasta i gminy Frombork do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.
Data wejścia w życie: 6 października 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 50/09
Z dnia: 7 października 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wyboru sołtysa i wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Biedkowo.
Data wejścia w życie: 7 października 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 51/09
Z dnia: 14 października 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia pogotowia powodziowego.
Data wejścia w życie: 14 października 2009 r. w trybie natychmiastowym.
    Więcej...

Zarządzenie nr 52/09
Z dnia: 14 października 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia alarmu powodziowego
Data wejścia w życie: 14 października 2009 r. w trybie natychmiastowym.
    Więcej...

Zarządzenie nr 53/09
Z dnia: 15 października 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: odwołania alarmu powodziowego.
Data wejścia w życie: 15 października 2009 r. w trybie natychmiastowym
    Więcej...

Zarządzenie nr 54/09
Z dnia: 10 listopada 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 10 listopada 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 55/09
Z dnia: 12 listopada 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: projektu budżetu Gminy na rok 2010
Data wejścia w życie: 12 listopada 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 56/09
Z dnia: 18 listopada 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: aktualizacji w 2010 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 18 listopada 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 57/09
Z dnia: 24 listopada 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminz Frombork
Data wejścia w życie: 24 listopada 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 58/09
Z dnia: 25 listopada 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Data wejścia w życie: 25 listopada 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 59/09
Z dnia: 7 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok.
Data wejścia w życie: 7 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 60/09
Z dnia: 10 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 10 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 61/09
Z dnia: 15 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia Polityki Jakości - Edycja B - w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 62/09
Z dnia: 15 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 39/07 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 20.08.2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwlifikacyjnej pracowników samorządowych.
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 63/09
Z dnia: 15 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: powołania Biura Projektu "Nasze przedszkole, moja szansa".
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2009 r.
    Więcej...

Zarzadzenie nr 64/09
Z dnia: 31 grudnia 2009 r.
Wydane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2009 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info