BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia burmistrza - 2003
Ilość odsłon: 69791

Zarządzenie nr 49/2003
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2003
Z dnia: 31 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/2003
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
Z dnia: 15 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/2003
W sprawie: projektu budżetu gminy na 2004 r.
Z dnia: 15 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Urzędu Miasta i Gminy Frombork za rok 2002
Z dnia: 31 marca 2003 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 14/2003
W sprawie: bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za 2002 r.
Z dnia: 31 marca 2003 r.
Data wejścia w życie: 31 marca 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2003 r.
Z dnia: 29 sierpnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 29 sierpnia 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 46/03
W sprawie: stosowania w 2004 r. na terenie miasra i gminy Frrombork miesięcznych stawek 1 m kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych.
Z dnia: 15 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 01 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 45/03
W sprawie: stosowania w 2004 r.na terenie miasta i Gminy Frombork procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustanowienia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów.
Z dnia: 15 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 01 stycznia 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 44/03
W sprawie: powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychdni Rejonowej we Fromborku.
Z dnia: 10 grudnia 2003 r.
Data wejścia w życie: 10 grudnia 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 43/03
W sprawie: aktualizacji w 2004 r.opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork.
Z dnia: 12 listopada 2003 r.
Data wejścia w życie: 12 listopada 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 42/03
W sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej- stypendialnej.
Z dnia: 07 listopad 2003 r.
Data wejścia w życie: 07 listopad 2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 41/03
W sprawie: powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.
Z dnia: 31.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.11.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 40/03
W sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwetaryzacji mienia Specjalistycznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku.
Z dnia: 27.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 27.10.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 39/03
W sprawie: zmian w uchwale Nr 29/23/01 Zarządu Miasta i Gminy Frombork z dnia 05 09.2001 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z dnia: 24.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 24.10.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 38/03
W sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w mieście Fromborku.
Z dnia: 24.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.11.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 37/03
W sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej.
Z dnia: 07.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 07.10.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 36/03
W sprawie: powołania Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych we Fromborku
Z dnia: 01.10.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.10.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/03
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2003
Z dnia: 30.09.2003 r.
Data wejścia w życie: 30.09.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 34/03
W sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Fromborku
Z dnia: 01.09.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/03
W sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum im. Parlamentu Europejskiego we Fromborku
Z dnia: 01.09.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.09.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/03
W sprawie: Odwołania Panią Zanettę Wolak-Szatkowską z funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 29.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 29.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2003
W sprawie: poboru opłaty targowej
Z dnia: 12.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 12.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2003
W sprawie: powołania k0misji do przeprowadzenia kontroli w jednostce budżetowej Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku
Z dnia: 12.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 12.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2003
W sprawie: powołania komisji do zabezpieczenie dokumentów w zakładzie budżetowym Administracji Domów Mieszkalnych we Fromborku
Z dnia: 06.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 06.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Ne 27/2003
W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakładzie budżetowym Administracji Domów Mieszkalnych
Z dnia: 04.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 05.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2003
W sprawie: powołania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
Z dnia: 01.08.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.08.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2003
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Bizunowicza - nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Z dnia: 10.07.2003 r.
Data wejścia w życie: 10.07.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2003
W sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
Z dnia: 01.07.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2003
W sprawie: powierzenia opieki nad Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury we Fromborku
Z dnia: 30.06.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.07.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2003
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2003
Z dnia: 27.06.2003 r.
Data wejścia w życie: 27.06.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2003
W sprawie: szczegłowych zasad działania oraz imiennego składu obsady służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork
Z dnia: 12.06.2003 r.
Data wejścia w życie: 12.06.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2003
W sprawie: ustanowienia cen biletów wstępu na basen miejski położony na działce nr 6/4 obręb nr 3 miasta Frombork
Z dnia: 09.06.2003 r.
Data wejścia w życie: 09.06.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2003
W sprawie: zmian w budżecie na rok 2003
Z dnia: 31.05.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.05.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2003
W sprawie: odwołania Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych Piotra Czajkowskiego
Z dnia: 28.05.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.05.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2003
W sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Z dnia: 21.05.2003 r.
Data wejścia w życie: 21.05.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2003
W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Z dnia: 12.05.2003 r.
Data wejścia w życie: 12.05.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Bibloteki we Fromborku za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2003
W sprawie: przyjęcia bilansu Administracji Domów Mieszkalnych za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2003
W sprawie: przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2002
Z dnia: 31.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 31.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2003
W sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminny Frombork na rok 2003 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Z dnia: 26.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 26.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2003
W sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Frombork
Z dnia: 26.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 26.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2003
W sprawie: upoważnienia Pana M. Litwina Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do wydawania decyzji o zatwierdzenie projektów podziałów nieruchomości
Z dnia: 17.03.2003 r.
Data wejścia w życie: 17.03.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2003
W sprawie: powołania komisji
Z dnia: 10.02.2003 r.
Data wejścia w życie: 10.02.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2003/OC
W sprawie: realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2003 r.
Z dnia: 10.01.2003 r.
Data wejścia w życie: 10.01.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2003
W sprawie: stosowania w 2003 r. na terenie miasta i gminy Frombork miesięcznych stawek 1 m2 czynszu najmu za najem lokali użytkowych
Z dnia: 02.01.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2003 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2003
W sprawie: stosowania w 2003 r. na terenie Miasta i gminy Frombork procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów
Z dnia: 02.01.2003 r.
Data wejścia w życie: 01.01.2003 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info