BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza - 2005
Ilość odsłon: 61157

Zarządzenie Nr 1/2005
Z dnia: 14 stycznia 2005 r.
w sprawie: planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2005 r.
data wejścia w życie: 14 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2005
Z dnia: 14 stycznia 2005 r.
w sprawie: ustalenia zasad i wysokości stawek za wynajem i odpłatności za przejazdy autobusem gminnym
Data wejścia w życie: 14 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2005
Z dnia: 17 lutego 2005 r.
w sprawie: ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Frombork na 2005 r.
Data wejścia w życie: 17 lutego 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2005
Z dnia: 17 stycznia 2005 r.
w sprawie: wydatkowania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2005
Z dnia: 19 stycznia 2005 r.
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Frombork na rok 2005 oraz planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Data wejścia w życie: 19 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2005
Z dnia: 19 stycznia 2005 r.
w sprawie: powołania Komisji ds. wyjaśnienia przyczyn upadłości "EC" Spółki z o.o. we Fromborku
Data wejścia w życie: 19 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2005
Z dnia: 28 lutego 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 28 lutego 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2005
Z dnia: 4 marca 2005 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2004 r.
Data wejścia w życie: 4 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2005
Z dnia: 10 marca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji
Data wejścia w życie: 10 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2005
Z dnia: 10 marca 2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na wspieranie lub powierzenie zadań publicznych
Data wejścia w życie: 10 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2005
Z dnia: 18 marca 2005 r.
w sprawie: przyjęcia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2005
Data wejścia w życie: 18 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2005
Z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku za rok 2004
Data wejścia w życie: 30 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2005
Z dnia: 31 marca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 31 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2005
Z dnia: 31 marca 2005 r.
w sprawie: ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy
Data wejścia w życie: 31 marca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2005
Z dnia: 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie: wynagrodzenia dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2005
Z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005
Data wejścia w życie: 29 kwietnia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2005
Z dnia: 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: bilansu z wykonania budżetu gminy Frombork za rok 2004
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2005
Z dnia: 20 maja 2005 r.
w sprawie: przyjęcia bilansu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za rok 2004
Data wejścia w życie: 20 maja 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2005
Z dnia: 20 maja 2005 r.
w sprawie: przyjęcia bilansu Biblioteki we Fromborku za rok 2004
Data wejścia w życie: 20 maja 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2005
Z dnia: 31 maja 2005 r.
w sprawie: powołania inkasenta do poboru opłat przystaniowych dobowych za korzystanie przez statki pasażerskie, promy i jachty z przystani lub nabrzeża portu we Fromborku, ustalenie wynagrodzenia dla inkasenta oraz ustalenie terminów rozliczenia się inkasenta z pobranych opłat przystaniowych
Data wejścia w życie: 31 maja 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2005
Z dnia: 14 czerwca 2005 r.
w sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na basen miejski położony na działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka
Data wejścia w życie: 14 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2005
Z dnia: 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok
Data wejścia w życie: 30 czerwca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2005
Z dnia: 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Sienkiewicz - nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Data wejścia w życie: 15 lipca 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2005
Z dnia: 9 sierpnia 2005 r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w mieście Frombork
Data wejścia w życie: 10 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2005
Z dnia: 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie: powołania pełnomocnika ochrony
Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2005
Z dnia: 1 września 2005 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
Wejście w życie: 1 września 2005 r. i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2005
Z dnia: 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2005 r.
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2005
Z dnia: 13 września 2005 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
Data wejścia w życie: 13 września 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2005
Z dnia: 13 września 2005 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej
Data wejścia w życie: 13 września 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 15/2005
Z dnia: 31 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia bilansu Urzędu Miasta i Gminy Frombork za rok 2004
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/2005
Z dnia: 20 września 2005 r.
w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 32/2005
Z dnia: 30 września 2005 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za I półrocze 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/2005
Z dnia: 18 października 2005 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/2005
Z dnia: 25 października 2005 r.
w sprawie aktualizacji w 2006 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork
    Więcej...

Zarządzenie nr 37/2005
Z dnia: 26 października 2005 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/2005
Z dnia: 9 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zespołu Reagowania
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/2005
Z dnia: 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 40/2005
Z dnia: 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Frombork
    Więcej...

Zarządzenie nr 41/2005
Z dnia: 2 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji
    Więcej...

Zarządzenie nr 42/2005
Z dnia: 7 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Fromborku
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/2005
Z dnia: 12 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego
    Więcej...

Zarządzenie nr 44/2005
Z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu gminy na 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 45/2005
Z dnia: 28 grudnia 2005 r.
w sprawie planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 46/2005
Z dnia: 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork nr 3/05 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Frombork na rok 2005
    Więcej...

Zarządzenie nr 47/2005
Z dnia: 30 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Frombork na rok 2006
    Więcej...

Zarządzenie nr 48/2005
Z dnia: 30 grudnia 2005 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Frombork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny
    Więcej...

Zarządzenie nr 49/2005
Z dnia: 31 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 33/2005
Z dnia: 30 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
    Więcej...

© 2003 Internet-Info