BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza - 2005
Ilość odsłon: 46856

Zarządzenie nr 39/2005
Z dnia: 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 r.

Załączniki:

zarz._39.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:37
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.1-str.1.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 172KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:40
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.1-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 150KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:41
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.1-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 100KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:42
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.2.jpg  -> pobierz
Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok
  Rozmiar: 211KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:43
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.2a-str.1.jpg  -> pobierz
Część opisowa do planowanych dochodów na rok 2006
  Rozmiar: 110KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:46
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.2a-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 133KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:46
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.2a-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:49
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.3-str.1.jpg  -> pobierz
Plan dochodów na rok 2006
  Rozmiar: 234KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:50
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.3-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 265KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:51
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.3-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 268KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:51
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.3-str.4.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 118KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:52
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4-str.1.jpg  -> pobierz
Plan wydatków na 2006 rok
  Rozmiar: 256KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:53
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 250KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:54
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 252KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:56
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4-str.4.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 219KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:56
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4a-str.1.jpg  -> pobierz
Część opisowa do wydatków na 2006 rok
  Rozmiar: 168KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:57
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4a-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 154KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:57
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4a-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 149KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:58
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4a-str.4.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 173KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:58
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.4a-str.5.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 10:59
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.5-str.1.jpg  -> pobierz
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  Rozmiar: 237KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:15
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.5-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 141KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:16
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.6.jpg  -> pobierz
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.
  Rozmiar: 173KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:17
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.7.jpg  -> pobierz
Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
  Rozmiar: 194KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:18
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.8.jpg  -> pobierz
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 r.
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:20
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.9.jpg  -> pobierz
Prognoza kwoty długu gminy
  Rozmiar: 186KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:21
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.10.jpg  -> pobierz
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
  Rozmiar: 272KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:22
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.11.jpg  -> pobierz
Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Rozmiar: 156KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:23
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.12.jpg  -> pobierz
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:24
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.13.jpg  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:25
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.14.jpg  -> pobierz
Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2006
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:25
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.15.jpg  -> pobierz
Wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:28
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.16-str.1.jpg  -> pobierz
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2005 r.
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:29
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.16-str.2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:30
  Typ MIME: image/pjpeg
 
zarz._39-zal.16-str.3.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: czwartek, 1 lutego 2007, godz. 11:30
  Typ MIME: image/pjpeg
 
© 2003 Internet-Info