BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 8410

Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki:

1.doc  -> pobierz
Sporządzenie aktu urodzenia
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 13:58
  Typ MIME: application/octet-stream
 
2.doc  -> pobierz
Sporządzenie aktu zgonu
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:09
  Typ MIME: application/octet-stream
 
wniosek_o_odpisy.doc  -> pobierz
Podanie o wydanie 3 egz. odpisów aktu urodzenia i zgonu
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:10
  Typ MIME: application/msword
 
3.doc  -> pobierz
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:11
  Typ MIME: application/octet-stream
 
wniosek_o_dowod.pdf  -> pobierz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:13
  Typ MIME: application/pdf
 
9.doc  -> pobierz
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:16
  Typ MIME: application/msword
 
wniosek_o_odpis.doc  -> pobierz
Podanie o wydanie odpisów skróconych: urodzenia, małżeństwa, zgonu
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:17
  Typ MIME: application/msword
 
10.doc  -> pobierz
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:17
  Typ MIME: application/msword
 
11.doc  -> pobierz
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:17
  Typ MIME: application/msword
 
12.doc  -> pobierz
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:18
  Typ MIME: application/msword
 
13.doc  -> pobierz
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:18
  Typ MIME: application/msword
 
14.doc  -> pobierz
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:19
  Typ MIME: application/msword
 
17.doc  -> pobierz
Wymeldowanie z pobytu stałego
  Rozmiar: 21KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:20
  Typ MIME: application/msword
 
18.doc  -> pobierz
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:20
  Typ MIME: application/msword
 
19.doc  -> pobierz
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:25
  Typ MIME: application/msword
 
20.doc  -> pobierz
Zameldowanie na pobyt stały
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:25
  Typ MIME: application/msword
 
21.doc  -> pobierz
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 20 maja 2009, godz. 14:25
  Typ MIME: application/msword
 
16.doc  -> pobierz
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: czwartek, 26 listopada 2009, godz. 14:07
  Typ MIME: application/msword
 
15.doc  -> pobierz
Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:36
  Typ MIME: application/msword
 
4.doc  -> pobierz
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:38
  Typ MIME: application/msword
 
5.doc  -> pobierz
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:44
  Typ MIME: application/msword
 
6.doc  -> pobierz
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:47
  Typ MIME: application/msword
 
7.doc  -> pobierz
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:49
  Typ MIME: application/msword
 
8.doc  -> pobierz
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: poniedziałek, 4 stycznia 2010, godz. 12:50
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info