BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady - 2003
Ilość odsłon: 114382

Uchwała Nr V/20/03
Z dnia: 26 czerwca 2003 roku
Wydane przez: Radę Miejską Gminy Frombork
Data wejścia w życie: 26. 06. 03 r.
Treść dokumentu:
Załącznik Nr do protokołu
Nr V / 03 z dnia 26.06.2003 r.
Uchwała Nr V/20/03
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie odwołania sekretarza Gminy Frombork.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm. ) - Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje;
§ 1.

Odwołuje się Panią Żanettę Wolak - Szatkowską ze stanowiska sekretarza Gminy Frombork z dniem 26 czerwca 2003 r.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,


Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy
Frombork

Henryk Bakinowski
© 2003 Internet-Info